TIN MỚI NHẤT

Đánh giá chỉ số PAPI về “Công khai, minh bạch” trong năm 2018

Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PaPi) là công cụ giám sát thực thi chính sách, phản ánh tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp; là công cụ lắng nghe tiếng nói của người dân, tìm hiểu kỳ vọng của người dân đối với các cấp chính quyền.

QUẢNG CÁO