TIN MỚI NHẤT

Chương trình công tác tháng 10 năm 2019

                 

Thứ ba,

ngày 01

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, đồng chí Nguyễn Văn Tám dự họp giao ban Khối nội chính quý III/2019.

Thứ tư,

ngày 02

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị phổ biến thông tin thời sự quý III/2019.

* Chiều: Họp Chi bộ.

Thứ năm,

ngày 03

* Sáng: Giao ban công tác tháng 10/2019.

Thứ hai,

ngày 07

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, đồng chí Nguyễn Văn Tám dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh quý III/2019.

Thứ ba,

ngày 08

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh quý III/2019.

Thứ tư,

ngày 09

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý III/2019.

Thứ năm,

ngày 10

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Văn Tám dự họp giao ban khối Đảng quý III/2019.

Thứ sáu,

ngày 11

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, đồng chí Nguyễn Văn Tám họp Đoàn rà soát thanh tra kinh tế - xã hội (lần 2).

Thứ hai,

ngày 14

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Văn Tám tham gia tiếp dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam họp Đoàn Kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng tại Tuy Phong.

Thứ ba,

ngày 15

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám tham gia tiếp dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Thứ tư,

ngày 16

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị trực tuyến với Đảng ủy Quân sự các huyện, thị, thành ủy về rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019.

Thứ năm, ngày 17

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Văn Tám dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tháng 10/2019.

Thứ sáu,

ngày 18

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng tại Tuy Phong.

Thứ hai,

ngày 21

* Sáng: Hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ ba,

ngày 22

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, đồng chí Nguyễn Văn Tám họp Đoàn rà soát thanh tra kinh tế - xã hội (lần 3).

Thứ năm,

ngày 24

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, đồng chí Nguyễn Văn Tám dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 33.

Thứ sáu,

ngày 25

Lãnh đạo Ban làm việc với Tổ giúp việc của Đoàn rà soát thanh tra kinh tế - xã hội.

Thứ hai,

ngày 28

* Sáng: Hội ý lãnh đạo Ban.

* Chiều: Lãnh đạo Ban nghe báo cáo dự thảo kết quả rà soát thanh tra kinh tế - xã hội.

Thứ ba, tư;

ngày 29, 30

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.