TIN MỚI NHẤT

Chương trình công tác tháng 11/2019

             

Thứ sáu,

ngày 01

* Sáng: Hội ý lãnh đạo Ban.

* Chiều: Giao ban công tác tháng 10/2019.

Thứ hai,

ngày 04

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam chủ trì nghe Cơ quan CSĐT và VKSND tỉnh báo cáo vụ việc.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam chủ trì giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng tại Đức Linh.

Thứ ba,

ngày 05

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự họp với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám dự hội nghị trực tuyến BCA.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám họp đoàn giải quyết đơn tố cáo của công dân.

Thứ tư,

ngày 06

Đồng chí Nguyễn Văn Tám làm việc với Thường trực Thị ủy La Gi và Hàm Thuận Nam về công tác chỉ đạo xử lý tình hình cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, vụ án vụ việc thuộc diện BTVTU theo dõi, chỉ đạo.

Thứ năm,

ngày 07

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Văn Tám làm việc với Thường trực Thành ủy Phan Thiết về công tác chỉ đạo xử lý tình hình cho vay lãi nặng và “tín dụng đen”.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám làm việc với Phòng NC.

Thứ năm, sáu ngày 07, 08

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1)

Thứ sáu,

ngày 08

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Văn Tám làm với các ngành liên quan về vụ tranh chấp trại heo của DNTT Thuận Hòa.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám làm với Phòng PCTN về công tác chuẩn bị nội dung làm việc Đoàn kiểm tra của Trung ương về PCTN 2019.

Thứ bảy,

ngày 09

* 07 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Văn Tám dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại Nhà văn hóa Thôn 5, Gia An, Tánh Linh.

Chủ nhật,

ngày 10

* 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại Nhà văn hóa Thôn 1, Thuận Minh, HTB.

Thứ hai,

ngày 11

Lãnh đạo Ban làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương về công tác PCTN.

Thứ ba,

ngày 12

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự làm việc với Bí thư Tỉnh ủy xem xét báo cáo của UBND tỉnh về công tác PCTN, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri và các báo cáo của VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám dự làm việc với Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp cho ý kiến về các Đề án thành lập, sử dụng và phát huy lực lượng cốt cán an ninh trật tự.

Thứ tư,

ngày 13

* Sáng: Lãnh đạo Ban làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương về công tác PCTN.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh.

Thứ năm,

ngày 14

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam đi cơ sở cả ngày.

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Văn Tám tham gia tiếp dân cùng với Bí thư Tỉnh ủy.

Thứ sáu,

ngày 15

Lãnh đạo Ban, cấp ủy, cán bộ chủ chốt cơ quan họp về công tác cán bộ của Ban.

Thứ hai,

ngày 18

* Sáng: Hội ý lãnh đạo Ban.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám tham gia tiếp dân cùng với Bí thư Tỉnh ủy.

Thứ ba,

ngày 19

Lãnh đạo Ban làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương về công tác PCTN.

Thứ tư, năm; ngày 20, 21

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2).

Thứ sáu,

ngày 22

Lãnh đạo Ban làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương về công tác PCTN.

Thứ hai,

ngày 25

* Sáng: Hội ý lãnh đạo Ban;

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám làm việc với Phòng TH và XLĐT về rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất năm 2019.

Thứ ba,

ngày 26

* Sáng: Hội ý chi ủy.

Thứ tư,

ngày 27

* Sáng: Họp giao ban công tác tháng 11/2019.

Thứ năm,

ngày 28

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam và Nguyễn Văn Tám dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 33.

Thứ sáu,

ngày 29

* Sáng: Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11/2019.