TIN MỚI NHẤT

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019

              

Thứ hai,

ngày 02

* Sáng: Tập thể lãnh đạo Ban dự làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ ba,

ngày 03

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám tham gia sát hạch tuyển dụng công chức.

Thứ tư,

ngày 04

* Sáng: Sinh hoạt Chi bộ.

* Chiều: Các phòng họp đánh giá, xếp loại quý IV và năm 2019.

Thứ sáu,

ngày 06

* Sáng:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Nam họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đồng chí Nguyễn Văn Tám tiếp công dân.

* Chiều: Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan dự Hội nghị cung cấp thông tin thời sự quý IV/2019.

Thứ hai,

ngày 09

Hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ ba, ngày 10

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Văn Tám họp Thường trực BCĐ công tác tôn giáo; họp góp ý chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ năm,

ngày 12

* Sáng: Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án Văn phòng cấp ủy phục vụ chung.

* Chiều:

- Hội đồng xét sáng kiến cơ quan họp xét và đề nghị Thủ trưởng cơ quan công nhận sáng kiến.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan họp xem xét đề nghị Trưởng Ban công nhận các danh hiệu thi đua cho công chức và tập thể phòng năm 2019.

Từ ngày 17 đến ngày 19

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

Thứ năm,

ngày 19

* Sáng: Tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Ban kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019.

* Chiều: Kiểm điểm tập thể, cá nhân chi ủy.

Thứ sáu,

ngày 20

* Cả ngày: Kiểm điểm, đánh giá và xếp loại đảng viên và  chi bộ.

Thứ hai,

ngày 23

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ ba,

ngày 24

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ tư,

 ngày 25

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thứ năm,

ngày 26

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Văn Tám dự họp giao ban khối Đảng quý IV/2019.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, đồng chí Nguyễn Văn Tám dự họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

Thứ sáu,

ngày 27

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả, Hội nhập quốc tế” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức.

Thứ hai, ba;

ngày 30, 31

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Thứ ba,

ngày 31

* Sáng: Hội nghị CBCC năm 2019.

Thứ tư,

ngày 01

Nghỉ Tết Dương lịch.