TIN MỚI NHẤT

Chương trình công tác tháng 3/2020

    

Thứ hai,

ngày 02

Buổi chiều: Hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ ba,

ngày 03

Buổi chiều: Hội nghị đảng viên lấy ý kiến về đề án nhân sự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ tư,

ngày 04

Buổi chiều: Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng Ban, Phòng Tổng hợp và Xử lý đơn thư tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Thứ năm,

ngày 05

Buổi sáng: Lãnh đạo Ban dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về một số vấn đề có liên quan.

Thứ sáu,

ngày 06

- Buổi sáng:

+ Sinh hoạt ngày 08/3.

+ Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh định kỳ tháng 02/2020.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng Ban dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Giám đốc Công an tỉnh về lực lượng nòng cốt Công an tỉnh.

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Trưởng Ban làm việc với Phòng Tổng hợp và Xử lý đơn thư.

Thứ hai,

ngày 09

Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng Ban làm việc với Phòng Nội chính.

Thứ ba,

ngày 10

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban  dự họp lấy ý kiến góp ý các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Trưởng, phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Trưởng Ban, Phòng Tổng hợp và Xử lý đơn thư tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Thứ tư,

ngày 11

Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự làm việc với Huyện ủy Đức Linh, Tánh Linh về công tác chuẩn bị đại hội điểm.

Thứ sáu,

ngày 13

Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Phó Trưởng Ban làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi.

Thứ hai,

ngày 16

- Buổi sáng: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan họp xét thi đua, khen thưởng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ cơ sở phòng Tham mưu - Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ ba,

ngày 17

Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự Đại hội Đảng bộ cơ sở phòng Tham mưu - Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ tư,

ngày 18

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ năm,

ngày 19

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban, đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng Ban họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp quý I/2020.

Thứ sáu,

ngày 20

Buổi chiều: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.

Thứ hai,

ngày 23

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự họp Ban Chỉ đạo 35 - 16 của tỉnh.

Thứ tư,

ngày 25

Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban, đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng Ban dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020.

Thứ sáu,

ngày 27

- Buổi sáng: Các phòng họp đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức quý I/2020.

- Buổi chiều: Giao ban công tác tháng 4/2020.

Thứ hai,

ngày 30

Buổi chiều: Họp Chi bộ.

Thứ ba,

ngày 31

Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37.