TIN MỚI NHẤT

Chương trình công tác tháng 5/2020

                  

Thứ ba,

ngày 05

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự họp với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh.

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Trưởng Ban triển khai Đoàn giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về công tác chuẩn bị Đại hội.

Thứ tư,

ngày 06

- Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu - Bộ đội, Biên phòng tỉnh.

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ.

Thứ năm,

ngày 07

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng Ban tham gia Đoàn giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với người tố cáo.

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Trưởng Ban, Phòng Tổng hợp và Xử lý đơn thư phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân.

- Buổi chiều: Tập thể lãnh đạo Ban làm việc với Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tiến độ xử lý một số vụ án tồn đọng, kéo dài.

Thứ sáu, bảy;

ngày 08, 09

Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh khóa X.

Thứ hai,

ngày 11

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Trưởng Ban làm việc với các động tượng liên quan để thu thập tài liệu của Đoàn giải quyết tố cáo.

Thứ ba,

ngày 12

- Buổi sáng:

+ Tập thể lãnh đạo Ban làm việc với Tổ công tác của Ban Nội chính Trung ương.

+ Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban tham gia Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội cấp trên cơ sở tại huyện Đức Linh, Tánh Linh.

+ Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng Ban dự họp (trực tuyến) với Thường trực các Huyện ủy Hàm Tân, Tuy Phong và họp Thường trực BCĐ công tác tôn giáo.

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng Ban cùng Tổ công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy Phan Thiết.

Thứ tư,

ngày 13

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng Ban cùng Tổ công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Thị ủy La Gi.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh về công tác chuẩn bị Đại hội.

Thứ năm, sáu;

ngày 14, 15

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Trưởng Ban cùng Tổ công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Quý.

Thứ năm,

ngày 14

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng tại Hàm Thuận Bắc.

- Cả ngày: Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng Ban tham gia Đoàn giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

Thứ sáu,

ngày 15

Buổi chiều: Lãnh đạo Ban phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp dân.

Thứ hai,

ngày 18

- Buổi sáng: Lãnh đạo Ban dự Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức (trực tuyến).

- Buổi chiều: Thi thuyết trình nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020) theo Kế hoạch số 110-KH/BNCTU ngày 21/4/2020.

Thứ ba,

ngày 19

- Buổi sáng:

+ Lãnh đạo Ban viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận và tham quan triển lãm ảnh nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

+ Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ và sơ kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

- Buổi tối: Lãnh đạo Ban dự Chương trình văn nghệ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020).

 

Thứ tư,

ngày 20

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Trưởng Ban tham gia Đoàn giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 40.

Thứ năm,

ngày 21

Buổi sáng: Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng Ban tham gia Đoàn giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Tổ Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thứ sáu,

ngày 22

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban và Phòng PCTN giám sát công tác giải quyết vụ việc, vụ án tại huyện Bắc Bình.`

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Trưởng Ban, Phòng Tổng hợp và Xử lý đơn thư phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân.

Thứ hai,

ngày 25

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Trưởng Ban tham gia Đoàn giải quyết tố cáo làm việc với người tố cáo.

- Buổi chiều: Hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ ba,

ngày 26

- Buổi sáng: Giao ban công tác tháng 6.

- Buổi chiều: Hội ý Chi ủy.

Thứ tư,

ngày 27

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 41.

Thứ năm,

ngày 28

- Buổi sáng: Giao ban công tác nội chính tháng 5.

- Buổi chiều: Họp Chi bộ.

Thứ sáu,

ngày 29

- Buổi sáng: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng Ban tham gia Đoàn giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.