TIN MỚI NHẤT

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức thi thuyết trình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐUK ngày 06/01/2020 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 52-KH/CB ngày 10/01/2020 của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy về sinh hoạt chuyên đề năm 2020; ngày 18/5/2020, Chi ủy Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban chủ trì tổ chức hội thi thuyết trình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Đảng viên Chi bộ tham gia thi thuyết trình

Với chủ đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với thực hiện công tác chuyên môn tại cơ quan; các đảng viên đại diện các phòng thuộc Ban đã tham gia thuyết trình các nội dung về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, tư tưởng của Bác về dân chủ, đoàn kết, đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

Sau khi đánh giá, nhận xét các bài thuyết trình, Chi bộ đã tiến hành khen thưởng 03 cá nhân đạt thành tích trong hội thi thuyết trình.

Thông qua buổi thuyết trình đã giúp cho cán bộ, đảng viên chi bộ nâng cao được nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, càng ghi nhờ công ơn trời biển của Bác đối với đất nước, nhân dân Việt Nam.