TIN MỚI NHẤT

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra tại Huyện Đức Linh

Chiều ngày 31/7/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp tỉnh đã trực tiếp kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp tại địa phương (từ tháng 01/2017 đến tháng 5/2018) do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi kiểm tra có tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp huyện và lãnh đạo các ngành có liên quan của huyện Đức Linh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đã ghi nhận một số kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Đức Linh; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác cải cách tư pháp, nhất là Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và văn bản chỉ đạo triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đề cao bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ có chức danh tư pháp; chống oan, sai, bỏ lột tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là những bộ luật mới ban hành, sửa đổi bổ sung, những vấn đề bức xúc nổi lên ở địa phương được nhân dân quan tâm để cán bộ nhân dân hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật./.