TIN MỚI NHẤT

Image

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 28/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cho đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Địa phương III Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí Tỉnh ủy viên, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện.