TIN MỚI NHẤT

KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Trong 5 năm qua, việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và xây dựng, ban hành các văn bản để các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

QUẢNG CÁO